Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

Suge- og spyletjenester

 

Med moderne suge- og spylebiler tilbyr vi en rekke tjenester til bedrifter, private og offentlige virksomheter.

Vi tømmer fettutskiller, sandfang, vann fra kjellere o.l med våre moderne suge- og spylebiler.

Vi utfører også filming av rørgater m.m. 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

Suge- og spyletjenester

 

Med moderne suge- og spylebiler tilbyr vi en rekke tjenester til bedrifter, private og offentlige virksomheter.

Vi tømmer fettutskiller, sandfang, vann fra kjellere o.l med våre moderne suge- og spylebiler.

Vi utfører også filming av rørgater m.m. 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015