Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale
Du er nå her: Lokaler til leie

Lokaler til leie. Amtmannsnesveien 101- Alta Kommune

 

Type lokaler:

Kontor, produksjon, verksted, industri, lager, og kombinasjonslokaler.

Fasiliteter:

kantine, garderober, kai m/ kran (ISPS- godkjent), Truck disponibel, inngjerdert med telefonstyrt port, asfaltert, vakthold, alarmsystem og stort uteareal, 200 parkeringsplasser, ca 14000 m2 tomt. 

Beskrivelse/beliggenhet:

Amtmannsnes miljø- og industripark, tidl FRIONOR, er i dag  et industriområde med variert næringsliv. Bygget, som er på ca 6000 kvm, er seksjonert opp og delvis utleid, men det er fortsatt ledige lokaler. Dersom en leietaker har behov for å tilpasse lokalene, enten ved ytterligere seksjonering eller sammanslåing, er vi fleksible for å finne løsninger. Der er også muligheter for å leie andeler av fellesgardeobe og felleskantine. Lokalene er sjørettet og ligger i tilknytning til kaianlegg. 

Kontakt/visning

Telefon 784 44 750, eller 900 70 011 eller 908 63 029

epost: raymond@vefasretur.no

 

Noen bilder fra lokalitetene:

 
     
     

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

Lokaler til leie. Amtmannsnesveien 101- Alta Kommune

 

Type lokaler:

Kontor, produksjon, verksted, industri, lager, og kombinasjonslokaler.

Fasiliteter:

kantine, garderober, kai m/ kran (ISPS- godkjent), Truck disponibel, inngjerdert med telefonstyrt port, asfaltert, vakthold, alarmsystem og stort uteareal, 200 parkeringsplasser, ca 14000 m2 tomt. 

Beskrivelse/beliggenhet:

Amtmannsnes miljø- og industripark, tidl FRIONOR, er i dag  et industriområde med variert næringsliv. Bygget, som er på ca 6000 kvm, er seksjonert opp og delvis utleid, men det er fortsatt ledige lokaler. Dersom en leietaker har behov for å tilpasse lokalene, enten ved ytterligere seksjonering eller sammanslåing, er vi fleksible for å finne løsninger. Der er også muligheter for å leie andeler av fellesgardeobe og felleskantine. Lokalene er sjørettet og ligger i tilknytning til kaianlegg. 

Kontakt/visning

Telefon 784 44 750, eller 900 70 011 eller 908 63 029

epost: raymond@vefasretur.no

 

Noen bilder fra lokalitetene:

 
     
     

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015