Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale


Hva er trevirke?

Rent trevirke er uten maling, lim og lakk.

Blandet trevirke er behandlet med maling, lim og lakk.

Impregnert trevirke.

Kreosot trevirke.

Hvor legger jeg trevirke?

I container merket treverk. Fraksjoner må ikke blandes.

Hva skjer med trevirke?

Trevirke males opp til flis, og blir for det meste benyttes som brensel. Kan også brukes til jorddekking, og som tilslag i kompostering.

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015


Hva er trevirke?

Rent trevirke er uten maling, lim og lakk.

Blandet trevirke er behandlet med maling, lim og lakk.

Impregnert trevirke.

Kreosot trevirke.

Hvor legger jeg trevirke?

I container merket treverk. Fraksjoner må ikke blandes.

Hva skjer med trevirke?

Trevirke males opp til flis, og blir for det meste benyttes som brensel. Kan også brukes til jorddekking, og som tilslag i kompostering.

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015