Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

 


 

Hva er glass?

Glassemballasje: Syltetøyglass, glassflasker u/pant, krydderglass, pastasausglass osv.

Metallemballasje: Hermetikkbokser , former i aluminium, skrukorker fra eks syltetøyglass, leverposteiboks, osv

Hvor legger jeg glass?

I egnet beholder merket glass.

Hva skjer med glass?

All innsamlet glassemballasje ender på Onsøy utenfor Fredrikstad. Der drives et av verdens mest moderne anlegg for sortering av råstoff fra glass og metallemballasje.

Glass kan gjenvinnes uendelig antall ganger. Resirkulert glass brukes som råstoff til både Glasopor skumglass, Glava isolasjon og til å lage nye glassprodukter. Gjenvunnet knust glass benyttes også til blant annet refleks i trafikkskilt. 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

 


 

Hva er glass?

Glassemballasje: Syltetøyglass, glassflasker u/pant, krydderglass, pastasausglass osv.

Metallemballasje: Hermetikkbokser , former i aluminium, skrukorker fra eks syltetøyglass, leverposteiboks, osv

Hvor legger jeg glass?

I egnet beholder merket glass.

Hva skjer med glass?

All innsamlet glassemballasje ender på Onsøy utenfor Fredrikstad. Der drives et av verdens mest moderne anlegg for sortering av råstoff fra glass og metallemballasje.

Glass kan gjenvinnes uendelig antall ganger. Resirkulert glass brukes som råstoff til både Glasopor skumglass, Glava isolasjon og til å lage nye glassprodukter. Gjenvunnet knust glass benyttes også til blant annet refleks i trafikkskilt. 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015