Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

 


 

Hva er sikkerhetsmakulering?

Vi leverer en komplett makuleringstjeneste som tilfredsstiller de krav sikkerhetsloven og personopplysningsloven stiller til sletting av graderte og sensitive dokumenter.

Hvor legger jeg makulat?

I egnet beholder merket makulering.

Hva skjer med makulat?

- Vi leier ut låsbar container.

- Transport til og fra kunden.

- Mottak av verdipapirer for sikkerhetsmakulering levert av kunde.

- Makulering av dokumenter utføres av ansatte som har signert taushetserklæring.

- Makulering til avtalt tidspunkt hvor kunden kan være vitne til at jobben blir utført.

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

 


 

Hva er sikkerhetsmakulering?

Vi leverer en komplett makuleringstjeneste som tilfredsstiller de krav sikkerhetsloven og personopplysningsloven stiller til sletting av graderte og sensitive dokumenter.

Hvor legger jeg makulat?

I egnet beholder merket makulering.

Hva skjer med makulat?

- Vi leier ut låsbar container.

- Transport til og fra kunden.

- Mottak av verdipapirer for sikkerhetsmakulering levert av kunde.

- Makulering av dokumenter utføres av ansatte som har signert taushetserklæring.

- Makulering til avtalt tidspunkt hvor kunden kan være vitne til at jobben blir utført.

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015