Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

 


 

Hva er lysstoffrør?

Gjelder alle slags lyspærer inkludert LED-pærer. Sparepærer og lysrør kan også leveres som farlig avfall fordi de inneholder kvikksølv.

OBS: Lyspærer må ikke knuses, men leveres hele. 

Hvor legger jeg lysstoffrør?

I egnet beholder merket lysstoffrør.

Hva skjer med lysstoffrør?

Behandling av farlig avfall er strengt regulert av lovverket. Farlig avfall pakkes og sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes og brukes i nye produkter. Det som ikke kan brukes om igjen blir forsvarlig behandlet slik at man unngår utslipp til miljøet. 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

 


 

Hva er lysstoffrør?

Gjelder alle slags lyspærer inkludert LED-pærer. Sparepærer og lysrør kan også leveres som farlig avfall fordi de inneholder kvikksølv.

OBS: Lyspærer må ikke knuses, men leveres hele. 

Hvor legger jeg lysstoffrør?

I egnet beholder merket lysstoffrør.

Hva skjer med lysstoffrør?

Behandling av farlig avfall er strengt regulert av lovverket. Farlig avfall pakkes og sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes og brukes i nye produkter. Det som ikke kan brukes om igjen blir forsvarlig behandlet slik at man unngår utslipp til miljøet. 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015