Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

 


Hva er batteri?

Alle batterier, fra ørsmå batterier i klokker og høreapparater, til vanlige engangsbatterier og store nødstrømsbatterier, skal leveres inn til gjenvinning 

Hvor legger jeg batteri?

I egnet beholder merket batteri. Kan også leveres Stengelsmoen avfallsanlegg eller Vefas Retur AS Amtmannsnesveien 101.

Hva skjer med batteri?

Den største og viktigste miljøgevinsten ved å samle inn og gjenvinne batterier er at miljøskadelige stoffer, som bly, kvikksølv og kadmium, går inn i lukkede kretsløp. Da unngår vi at disse stoffene kommer på avveie der de kan være skadelige for mennesker, dyr og natur. Tungmetallene i batteriene blir benyttet til produksjon av nye batterier. 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

 


Hva er batteri?

Alle batterier, fra ørsmå batterier i klokker og høreapparater, til vanlige engangsbatterier og store nødstrømsbatterier, skal leveres inn til gjenvinning 

Hvor legger jeg batteri?

I egnet beholder merket batteri. Kan også leveres Stengelsmoen avfallsanlegg eller Vefas Retur AS Amtmannsnesveien 101.

Hva skjer med batteri?

Den største og viktigste miljøgevinsten ved å samle inn og gjenvinne batterier er at miljøskadelige stoffer, som bly, kvikksølv og kadmium, går inn i lukkede kretsløp. Da unngår vi at disse stoffene kommer på avveie der de kan være skadelige for mennesker, dyr og natur. Tungmetallene i batteriene blir benyttet til produksjon av nye batterier. 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015