Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

         Poser_1.jpg 

Hva er kildesortert avfall?

Å kildesortere betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene

hver for seg i fargede poser.

Vi sorterer ut mat, drikkekartong, bølgepapp, papir og plast i de forskjellige posene.

 

Hvor legger jeg kildesortert avfall?

I container merket kildesortert avfall.

 

Hva skjer med kildesortert avfall?

Selv om de ulike posene med sortert avfall blir transportert til gjenvinningsanleggene fra samme dunk og i samme kjøretøy, forblir avfallet sortert og sluttbehand etter farge og videresendt til materialgjenvinningPå denne måten holder vi avfallet i et kretsløp, og reduserer behovet for å stadig hente ut nye naturressurser.

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

         Poser_1.jpg 

Hva er kildesortert avfall?

Å kildesortere betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene

hver for seg i fargede poser.

Vi sorterer ut mat, drikkekartong, bølgepapp, papir og plast i de forskjellige posene.

 

Hvor legger jeg kildesortert avfall?

I container merket kildesortert avfall.

 

Hva skjer med kildesortert avfall?

Selv om de ulike posene med sortert avfall blir transportert til gjenvinningsanleggene fra samme dunk og i samme kjøretøy, forblir avfallet sortert og sluttbehand etter farge og videresendt til materialgjenvinningPå denne måten holder vi avfallet i et kretsløp, og reduserer behovet for å stadig hente ut nye naturressurser.

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015