Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale
Du er nå her: Miljøpolitikk

 


 

 

Miljøpolitikk 

Vefas Retur as sin miljøpolitikk skal tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav. Avfallshåndteringen skal være miljøriktig og effektiv. 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004

 


 

 

Miljøpolitikk 

Vefas Retur as sin miljøpolitikk skal tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav. Avfallshåndteringen skal være miljøriktig og effektiv. 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004