Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale
Du er nå her: Policy

 


 

Policy Vefas

Vefas IKS og Vefas Retur AS er avfallsselskap som tilbyr og leverer produkter og tjenester som imøtekommer kundens ønsker og behov samtidig som de er gunstig for det ytre miljø. Fornøyde kunder, bærekraft, og tillit i samfunnet står sentralt når vi tar samfunns- og miljøansvar, og forplikter oss til å drive i tråd med punktene nedenfor.

 

 • Være effektive, yte god service og ha høy kvalitet.
 • Tilby løsninger som er tilrettelagt for, og stimulerer til mer materialgjenvinning, mer ombruk og mindre transport.
 • Minimalisere og forebygge belastningen på det ytre miljø.
 • Foretrekke miljøvennlig produkter og leverandører, og oppfordre andre aktører til å forbedre deres egen miljøprestasjon.
 • Drive i tråd med våre verdier som er:
  • Nyskapende – Ærlig – Ryddig – Miljø – Engasjert (NÆRME)
  • Følge lover, regler og etterleve avtaler vi har inngått
  • Sikre at helse og sikkerhet for våre medarbeidere, som er vår viktigste ressurs, blir ivaretatt gjennom:
   • Systematisk HMS-arbeid
   • Opplæring og risikovurderinger
   • Nullvisjon for mobbing og ulykker
   • En inkluderende bedriftskultur som danner grunnlag for trivsel og motivasjon
   • Vi skal kontinuerlig bli bedre ved å:
    • Lære av våre feil
    • Utvikle våre produkter, tjenester og prosesser
    • Øke vår kompetanse

 

 

Vår visjon er:  REN FREMTID

 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

 


 

Policy Vefas

Vefas IKS og Vefas Retur AS er avfallsselskap som tilbyr og leverer produkter og tjenester som imøtekommer kundens ønsker og behov samtidig som de er gunstig for det ytre miljø. Fornøyde kunder, bærekraft, og tillit i samfunnet står sentralt når vi tar samfunns- og miljøansvar, og forplikter oss til å drive i tråd med punktene nedenfor.

 

 

 

Vår visjon er:  REN FREMTID

 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015