Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale
Du er nå her: Om oss / Iso Sertifisering

Vefas Retur AS er nå ISO sertifisert i nye versjoner  

Verdens mest brukte standard for miljøledelse, ISO-14001, og styringssystem for kvalitet, ISO-9001, har gjennomgått en omfattende revisjon. Nå er disse tilpasset dagens og morgendagens krav til miljø, ledelse og virksomhetsstyring.

 

Ikke nok med det. Nå er absolutt alt vi driver med inkludert i sertifiseringa. 

 

VEFAS Retur AS er sertifisert ihht: 

NS-EN ISO   9001:2015 

NS-EN ISO 14001:2015 

 

 

 

Kvalitets- og miljøhåndbok basert på

ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

sammen med vårt HMS- system utgjør

kvalitet- og miljøstyringsystemet til VEFAS Retur.

 


 

 

 

Tilbyr løsninger for avfallshåndtering, transport, slamtømming,

utleie av containere, bygg og kaianlegg som er
kundetilpasset og gunstige for det ytre miljø.

Løsninger for avfallshåndtering, transport, slamtømming,utleie av containere, bygg og kaianlegg som er kundetilpasset og gunstige for det ytre miljø.

 

 


 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

Vefas Retur AS er nå ISO sertifisert i nye versjoner  

Verdens mest brukte standard for miljøledelse, ISO-14001, og styringssystem for kvalitet, ISO-9001, har gjennomgått en omfattende revisjon. Nå er disse tilpasset dagens og morgendagens krav til miljø, ledelse og virksomhetsstyring.

 

Ikke nok med det. Nå er absolutt alt vi driver med inkludert i sertifiseringa. 

 

VEFAS Retur AS er sertifisert ihht: 

NS-EN ISO   9001:2015 

NS-EN ISO 14001:2015 

 

 

 

Kvalitets- og miljøhåndbok basert på

ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

sammen med vårt HMS- system utgjør

kvalitet- og miljøstyringsystemet til VEFAS Retur.

 


 

 

 

Tilbyr løsninger for avfallshåndtering, transport, slamtømming,

utleie av containere, bygg og kaianlegg som er
kundetilpasset og gunstige for det ytre miljø.

Løsninger for avfallshåndtering, transport, slamtømming,utleie av containere, bygg og kaianlegg som er kundetilpasset og gunstige for det ytre miljø.

 

 


 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015