Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale
Du er nå her: Bedrift

Velkommen til Vefas Retur

Vi tilbyr avfallsløsninger for bedrifter og virksomheter i offentlig sektor.

Våre produkter og tjenester dekker hele spekteret, fra full kildesortering ute hos kunden, til kun å ha usortert avfall i en container.

Kunden avgjør om sorteringsjobben helt eller delvis skal overlates til oss eller de selv skal gjøre dette. I hvilken grad avfallet sorteres ute hos kunden vil påvirke hvilke typer og hvor mange containere man må ha. Dette vil videre avgjøre hvilke biler, ruter og tømmefrekvenser som blir optimal.

Vi har lang bransjeerfaring og vet hva som lønner seg å sortere ut. Vi hjelper til med rådgivning og tilrettelegging. Vi anbefaler alltid de økonomisk mest gunstige løsningene for kunden.

 

Kontakt oss på tlf 78 44 47 50 eller firmapost@vefasretur.no 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

Velkommen til Vefas Retur

Vi tilbyr avfallsløsninger for bedrifter og virksomheter i offentlig sektor.

Våre produkter og tjenester dekker hele spekteret, fra full kildesortering ute hos kunden, til kun å ha usortert avfall i en container.

Kunden avgjør om sorteringsjobben helt eller delvis skal overlates til oss eller de selv skal gjøre dette. I hvilken grad avfallet sorteres ute hos kunden vil påvirke hvilke typer og hvor mange containere man må ha. Dette vil videre avgjøre hvilke biler, ruter og tømmefrekvenser som blir optimal.

Vi har lang bransjeerfaring og vet hva som lønner seg å sortere ut. Vi hjelper til med rådgivning og tilrettelegging. Vi anbefaler alltid de økonomisk mest gunstige løsningene for kunden.

 

Kontakt oss på tlf 78 44 47 50 eller firmapost@vefasretur.no 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015