Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

Har din bedrift miljøfokus?

 

En avfallsrapport viser hvor store avfallsmengder en bedrift produserer, og hvilke fraksjoner som sorteres.

VEFAS Retur AS utarbeider avfallsrapporter for sine kunder.

 

  • Totale mengder pr. bygg.
  • Totale mengder pr. avdeling.
  • Hvilke fraksjoner som sorteres osv.

 

 

 

Sammenligning av avfallsmengder, sorteringsgrad mot tidligere perioder.  

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

Har din bedrift miljøfokus?

 

En avfallsrapport viser hvor store avfallsmengder en bedrift produserer, og hvilke fraksjoner som sorteres.

VEFAS Retur AS utarbeider avfallsrapporter for sine kunder.

 

 

 

 

Sammenligning av avfallsmengder, sorteringsgrad mot tidligere perioder.  

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015