Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

Sikkerhetsmakulering 

Vi leverer en komplett makuleringstjeneste som tilfredstiller de krav sikkerhetsloven og personopplysningsloven stiller til sletting av graderte og sensitive dokumenter. Tjenesten består av:

- Utleie av låsbar container.

- Transport til og fra kunden.

- Mottak av verdipapirer for sikkerhetsmakulering levert av kunde.

- Makulering av dokumenter utføres av ansatte som har signert taushetsærklering.

- Makulering til avtalt tidspunkt hvor kunden kan være vitne til at jobben blir utført.

 

Mange aktører har dokumenter som er kritiske, selv om de faller utenfor de ovennevnte lovene. Disse kan benytte seg av de delene av tjenesten som passer for deres virksomhet, og fortsatt være trygg på at dokumentene forskriftsmessig blir makulert.  

 

 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

Sikkerhetsmakulering 

Vi leverer en komplett makuleringstjeneste som tilfredstiller de krav sikkerhetsloven og personopplysningsloven stiller til sletting av graderte og sensitive dokumenter. Tjenesten består av:

- Utleie av låsbar container.

- Transport til og fra kunden.

- Mottak av verdipapirer for sikkerhetsmakulering levert av kunde.

- Makulering av dokumenter utføres av ansatte som har signert taushetsærklering.

- Makulering til avtalt tidspunkt hvor kunden kan være vitne til at jobben blir utført.

 

Mange aktører har dokumenter som er kritiske, selv om de faller utenfor de ovennevnte lovene. Disse kan benytte seg av de delene av tjenesten som passer for deres virksomhet, og fortsatt være trygg på at dokumentene forskriftsmessig blir makulert.  

 

 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015