Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

Utstyr

Vefas Retur kan tilby mange forskjellige løsninger for håndtering av avfall


Beholdere

40 - 1000 Liter

Les mer


Containere

Les mer

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

Utstyr

Vefas Retur kan tilby mange forskjellige løsninger for håndtering av avfall


Beholdere

40 - 1000 Liter

Les mer


Containere

Les mer

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015