Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale
Du er nå her: Om oss / Ansatte
Raymond Kames  
Administrerende direktør                           
Telefon                                    78 44 47 50


Mobil 900 70 011
E-post raymond@vefasretur.no
   
Dagfinn Nilsen  
Kontor-og Administrasjonssjef   
Telefon 78 44 47 50


Mobil 908 63 029
E-post dagfinn@vefasretur.no
   
Linn Knudsen   
Regnskapsfører/rådgiver   
Telefon  78 44 47 50
Mobil  419 26417
Epost  linn@vefasretur.no 
   
Vibeke Reiding  
Avdelings leder  
Telefon 78 44 47 50
Telefaks
Mobil 416 80 384
E-post vibeke@vefasretur.no

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

Raymond Kames  
Administrerende direktør                           
Telefon                                    78 44 47 50


Mobil 900 70 011
E-post raymond@vefasretur.no
   
Dagfinn Nilsen  
Kontor-og Administrasjonssjef   
Telefon 78 44 47 50


Mobil 908 63 029
E-post dagfinn@vefasretur.no
   
Linn Knudsen   
Regnskapsfører/rådgiver   
Telefon  78 44 47 50
Mobil  419 26417
Epost  linn@vefasretur.no 
   
Vibeke Reiding  
Avdelings leder  
Telefon 78 44 47 50
Telefaks
Mobil 416 80 384
E-post vibeke@vefasretur.no

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015