Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale


Hva er blandet avfall? (samfengt / restavfall)

Avfall som blandes sammen. Farlig avfall er ikke tillatt. 

Hvor legger jeg blandet avfall?

I container eller pose merket blandet avfall.

Hva skjer med blandet avfall?

Blandet avfall transporteres til vårt gjenvinningsanlegg for bearbeiding til rene fraksjoner.

Rene fraksjoner sendes til materialgjenvinning og forurensede til energigjenvinning.

 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015


Hva er blandet avfall? (samfengt / restavfall)

Avfall som blandes sammen. Farlig avfall er ikke tillatt. 

Hvor legger jeg blandet avfall?

I container eller pose merket blandet avfall.

Hva skjer med blandet avfall?

Blandet avfall transporteres til vårt gjenvinningsanlegg for bearbeiding til rene fraksjoner.

Rene fraksjoner sendes til materialgjenvinning og forurensede til energigjenvinning.

 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015