Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale


Hva er papir?

Aviser, tegneserier, reklame, ukeblader og paperback-bøker.

Hvor legger jeg papir?

I egnet oppsamlingsutstyr merket papir.

Hva skjer med papir?

Papiret blir sortert og trykksverte, lim, og stifter fjernes. Den rene massen med returfiber som kommer ut av prosessen blir gjenvunnet til blant annet avispapir, pappemballasje, dopapir og skrivepapir.

 

 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015


Hva er papir?

Aviser, tegneserier, reklame, ukeblader og paperback-bøker.

Hvor legger jeg papir?

I egnet oppsamlingsutstyr merket papir.

Hva skjer med papir?

Papiret blir sortert og trykksverte, lim, og stifter fjernes. Den rene massen med returfiber som kommer ut av prosessen blir gjenvunnet til blant annet avispapir, pappemballasje, dopapir og skrivepapir.

 

 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015