Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

Papp og kartong

 

 

   Bølgepapp

 

 

 

 


 

Hva er bølgepapp?

Bølgepapp er 100 % gjenvinnbart og er laget av råstoffer fra trær som er en fornybar ressurs. Bølgepapp består vanligvis av tre lag papir laget av cellulosefiber. For hvert kilo bølgepapp som materialgjenvinnes sparer vi ett kilo CO2.

Hvor legger jeg bølgepapp?

I egnet oppsamlingsutstyr merket papp/ bølgepapp.

Hva skjer med bølgepapp?

Etter at bølgepappen er samlet inn blir den sortert og presset i store baller.  Den brukte pappen brukes som råstoff i produksjon av nytt papir og ny emballasje.
I noen tilfeller kan returfiberen være forurenset eller ødelagt, slik at den ikke kan materialgjenvinnes. Dette utgjør et begrenset volum og blir som regel energiutnyttet.

  

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

Papp og kartong

 

 

   Bølgepapp

 

 

 

 


 

Hva er bølgepapp?

Bølgepapp er 100 % gjenvinnbart og er laget av råstoffer fra trær som er en fornybar ressurs. Bølgepapp består vanligvis av tre lag papir laget av cellulosefiber. For hvert kilo bølgepapp som materialgjenvinnes sparer vi ett kilo CO2.

Hvor legger jeg bølgepapp?

I egnet oppsamlingsutstyr merket papp/ bølgepapp.

Hva skjer med bølgepapp?

Etter at bølgepappen er samlet inn blir den sortert og presset i store baller.  Den brukte pappen brukes som råstoff i produksjon av nytt papir og ny emballasje.
I noen tilfeller kan returfiberen være forurenset eller ødelagt, slik at den ikke kan materialgjenvinnes. Dette utgjør et begrenset volum og blir som regel energiutnyttet.

  

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015