Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

Beholdere

Vefas Retur kan tilby beholdere i flere størrelse og til forskjellig bruk

 


   40 liter, passer godt til matavfall

140 Liter

 

240 Liter
370 Liter
660 Liter
1000 Liter

      

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

Beholdere

Vefas Retur kan tilby beholdere i flere størrelse og til forskjellig bruk

 


   40 liter, passer godt til matavfall

140 Liter

 

240 Liter
370 Liter
660 Liter
1000 Liter

      

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015