Vefas
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Postboks 2220
9508 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

Loppa Kommune

  

Dette er kun et tilbud til våre abonnenter som betaler for husholdningsrenovasjon.  

 

Ystnes Gjenvinningsstasjon 

Dato

Åpningstid

 

 

 

Vår

 

Kl. 12.00 - 20.00 

Høst

8. og 15. september 

Kl. 12.00 - 20.00

 

 

 

Utplasserte containere

Høst  settes ut  Hentes inn 

 

 

 

Sandland

3. okt. ca kl. 20.30 4. okt ca kl. 14.00

Sør-Tverrfjord

3. okt. ca kl. 20.30

4. okt ca kl. 14.00

Bergsfjord

19. sept. ca. kl. 20.30 

20. sept ca kl. 14.00 

Nuvsvåg

26. sept ca kl. 20.30

27. sept ca. kl. 14.00

Tverrfjord

26. sept ca kl. 20.30

27. sept ca. kl. 14.00

Container for Sandland  er hentet inn på formiddag 4. oktober , da denne var full og det ikke var mer plass. 

 


OBS!

Avfall som blir lagt ut før containere blir satt ut eller etter containere er tatt inn, vil ikke bli plukket opp av Vefas.

Avfall som legges vedsiden av container når denne er full, vil heller ikke bli plukket opp av Vefas.

Ved full container ring 78 44 47 50.

 

 


Vefasposten 1-2016

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2

 

 

 

 

Loppa Kommune

  

Dette er kun et tilbud til våre abonnenter som betaler for husholdningsrenovasjon.  

 

Ystnes Gjenvinningsstasjon 

Dato

Åpningstid

 

 

 

Vår

 

Kl. 12.00 - 20.00 

Høst

8. og 15. september 

Kl. 12.00 - 20.00

 

 

 

Utplasserte containere

Høst  settes ut  Hentes inn 

 

 

 

Sandland

3. okt. ca kl. 20.30 4. okt ca kl. 14.00

Sør-Tverrfjord

3. okt. ca kl. 20.30

4. okt ca kl. 14.00

Bergsfjord

19. sept. ca. kl. 20.30 

20. sept ca kl. 14.00 

Nuvsvåg

26. sept ca kl. 20.30

27. sept ca. kl. 14.00

Tverrfjord

26. sept ca kl. 20.30

27. sept ca. kl. 14.00

Container for Sandland  er hentet inn på formiddag 4. oktober , da denne var full og det ikke var mer plass. 

 


OBS!

Avfall som blir lagt ut før containere blir satt ut eller etter containere er tatt inn, vil ikke bli plukket opp av Vefas.

Avfall som legges vedsiden av container når denne er full, vil heller ikke bli plukket opp av Vefas.

Ved full container ring 78 44 47 50.

 

 


Vefasposten 1-2016

 

 Helt fri for poser?

Kontakt oss på

78 44 47 50 og tast 2