Vefas Retur as
Amtmannsnesveien 101
9515 Alta
Tlf 78 44 47 50
Fax 78 44 47 51
Mail:
Tekst og bilder kan ikke kopieres
og benyttes på andre nettsteder
uten avtale

Mobil avvanning ved tømming av septiktanker 

VEFAS Retur AS er  slamentreprenør for Alta kommune og Kautokeino kommune

 

Les mer på Alta Kommune sin hjemmeside om mobil avvanning

 

Vefas Retur as har nå begynt på jobben og opplever mye rart som kommer opp fra septiktanken, og henstiller folk til å ikke bruke toalettet som avfallsbøtte, da bind, bleier, våtservietter setter seg fast i slangen slik at det må graves ut.

 

Dette må definitivt ikke kastes i toalettet:

Gulvkluter, våtservietter, Q-tips, bind, bleier, tamponger, bomull, pussegarn, klær osv.

 

Farlig avfall som olje, løsemidler, maling/beis, fotoveske, fargestoffer, lim osv må ikke helles i vasken eller i toalettet. Det er bygd et renseanlegg der avløpsslam kan bli brukt til gjødsel eller jordforbedring og hvis det er mye miljøgifter i slammet, kan dette ikke brukes til jordforbedring.

Farlig avfall leveres gratis fra husholdning til Finnmark Gjenvinning. Tlf 78 44 00 66.

 

Klagenemdas avgjørelse 19 juni 2003 sak xxxx/xx

Polymer som fortykningsmiddel benyttes i over 400 av landets kommuner,uten at det er registrert problemer med tetting av infiltrasjon. Innklagedes anførsel om at bruk av polymer medfører en tetting av infiltrasjon er ukorrekt og udokumentert. Årsaken til en tetting hos abonnenten er mest sannsynlig jordsmonnet,feil bruk av infiltrasjonsmasser eller slamtanker med teknisk feil.

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

Mobil avvanning ved tømming av septiktanker 

VEFAS Retur AS er  slamentreprenør for Alta kommune og Kautokeino kommune

 

Les mer på Alta Kommune sin hjemmeside om mobil avvanning

 

Vefas Retur as har nå begynt på jobben og opplever mye rart som kommer opp fra septiktanken, og henstiller folk til å ikke bruke toalettet som avfallsbøtte, da bind, bleier, våtservietter setter seg fast i slangen slik at det må graves ut.

 

Dette må definitivt ikke kastes i toalettet:

Gulvkluter, våtservietter, Q-tips, bind, bleier, tamponger, bomull, pussegarn, klær osv.

 

Farlig avfall som olje, løsemidler, maling/beis, fotoveske, fargestoffer, lim osv må ikke helles i vasken eller i toalettet. Det er bygd et renseanlegg der avløpsslam kan bli brukt til gjødsel eller jordforbedring og hvis det er mye miljøgifter i slammet, kan dette ikke brukes til jordforbedring.

Farlig avfall leveres gratis fra husholdning til Finnmark Gjenvinning. Tlf 78 44 00 66.

 

Klagenemdas avgjørelse 19 juni 2003 sak xxxx/xx

Polymer som fortykningsmiddel benyttes i over 400 av landets kommuner,uten at det er registrert problemer med tetting av infiltrasjon. Innklagedes anførsel om at bruk av polymer medfører en tetting av infiltrasjon er ukorrekt og udokumentert. Årsaken til en tetting hos abonnenten er mest sannsynlig jordsmonnet,feil bruk av infiltrasjonsmasser eller slamtanker med teknisk feil.

 

Leie/Tøm container

Tlf 78 44 47 50

og tast 1

 

Vakt telefon

slam/ISPS

90 25 97 62

Sertifisert ihht:

NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015