Miljørute vårrydding 2019

Privat husholdning i Alta og Kautokeino 2019 Miljørute Vår rydding for privat husholdning Alta og Kautokeino   Utplasserte containere grovavfall   Dato  Bemannet Komagfjord 20. og 21. mai.   Storekorsnes 20. og 21. mai.   Kviby 22. og 23. mai. Kl. 12.00 – 18.00 Lahpoulouppal 03. og 04. juni   Garggoluoppal 05. og 06. juni   […]