Alt av løv, kvist og planter fra hage blir gratis

Vefas IKS har vedtatt nye retningslinjer for det som tidligere har vært omtalt som hageavfall. Heretter blir alt avfall som sorterer under løv, kvist og planter gratis å levere. Før har private vært nødt til å betale for kvister over 20mm. Dette går vi nå vekk fra, og det betyr at det ikke lenger er […]