Lokaler til leie

Lokaler til leie

Flotte lokaler til leie på Amtmannsnes. Lokalene er velegnet for både kontorer, produksjon og lagring. Fasiliteter som kantine, garderober og 200 parkeringsplasser. Lokalene har tilknytning til kaianlegg. Adresse:Amtmannsveien 101, 9515 Alta Type lokaler:Kontor, produksjon, verksted, industri, lager, og kombinasjonslokaler. Fasiliteter:kantine, garderober, kai m/ kran (ISPS- godkjent), Truck disponibel, inngjerdert med telefonstyrt port, asfaltert, vakthold, alarmsystem […]