Vefas gjør tiltak under utbruddet av koronavirus

Vefas IKS og Vefas Retur AS er i normal drift. Men renovasjonstjenesten er definert som en samfunnskritisk funksjon, som skal holdes i gang. Det kan etter hvert bli aktuelt å stenge mottak, begrense åpningstider og gjennomføre andre, inngripende risikoreduserende tiltak for å opprettholde drift i de mest kritiske operasjonene som avfallsinnsamling og avfallsbehandling. For å […]

Renovasjon Sørøya

Sørøya: På grunn av dårlig vær blir det ikke utført renovasjon i dag, mandag 16. mars. Det vil bli gjort nytt forsøk i morgen tirsdag 17/03. Sort sekk med kildesortert avfall kan settes ved avfallsdunken.