Rasfare stopper renovasjon av Østre Altafjord

På grunn av rasfare er Fv 883 stengt i Skillefjord. Det betyr at det ikke blir noen renovasjon i dag på strekningen Skillefjord – Lille Lerresfjord. Stort snefall, innkjøring til påske gjør at ny renovasjon settes til tirsdag 14. april. Svart sekk kan settes ved siden av dunk på renovasjonsdagen.