Utsatt renovasjon Årøya

På grunn av at M/F Skaget skal på slip vil det ikke bli renovering på Årøya tirsdag 1. september. Neste tømming blir 15. september. Ekstra sekk kan da settes ved siden av dunk.