VEFAS støtter TV-aksjonen og kampen mot avfall på avveie

VEFAS er eksperter på innsamling og sortering av avfall. Avfall og plast på avveie havner dessverre altfor ofte i havene. Derfor er det viktig å sortere og kaste avfallet på riktig sted. Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet, blant annet gjennom å etablere og forbedre avfallssystemer. Sammen kan vi sørge for at plast ikke […]