Vefas fjerner gratisdager

Vefas fjerner gratisdager og betaling for grovavfall på våre avfallstasjoner. Vefas har i flere år praktisert en løsning med «gratisdager» der husholdningskunder har kunnet levere grovavfall gratis til våre avfallstasjoner i Alta, Kautokeino, Øksfjord og Hasvik. Ordningen har bestått av fire dager, to om høsten og to om våren. I tillegg har vi kjørt ut […]