Gi Vefas fullmakt til Elektronisk deklarering av avfall

Gi Vefas fullmakt til Elektronisk deklarering av avfall

Per i dag assisterer Vefas mange av sine næringskunder med utfyllelse av deklarasjonsskjemaer. For å fortsette å kunne yte denne tjenesten må hver enkelt bedrift gi Vefas fullmakt til å deklarere på vegne av bedriften. Virksomheter hvor det oppstår farlig avfall har plikt til å levere dette til godkjent mottak. Ved levering skal det bli […]