Feilsortering kan gi dyrere renovasjon

Lasse Thomassen opplever at det er alt for mye feilsortering i containerne for glass- og blikkemballasje. – Nå må vi skjerpe oss kraftig, sier han. Lasse har ansvaret for renovasjonen av glass- og blikkemballasje. Den siste tiden har han opplevd å finne alt for mye som ikke skal kastes i disse containerne. Speil, vannkokere, jernskrap […]