Tømmeplan for septik 2021 Alta

Tømmeplan for septik 2021 Alta

Tømmeplan Slam Vefas Retur Uke 18-19  Kvenvikmoen, Mathiasdalen, Kåfjord, Kvenvikmoen, Mathisfoss, Hjemmeluft, Selbakken, Simanes og Saltvika. Uke 21-23 Rafsnes, Russeluftveien, Transfarelv, Amtmannsnes, Aspemyra, Transfarelv, Lathari, Kronstad og Nerskogen. Uke 22-25 Lille Lerresfjord, Store Lerresfjord, Korsnes, Kviby, Skillefjord, Store Korsnes, Laukvik, Nyvoll, Årøya, Komagfjord og Korsfjord. Uke 29-31 Kautokeinoveien, Skoddevarre, Killiveien, Lille Rustens vei, Lærer Rustens […]