Fortsetter gratislevering i Vestre-Loppa og Altafjorden

Styret i Vefas har bestemt at ordningen med gratislevering i container skal fortsette i ytterdistriktene. Ordningen gjelder ikke bygg- og rivningsavfall. Det vil si at det vil bli satt ut container som tidligere på Sandland, i Sør-Tverrfjord, Bergsfjord, Tverrfjord og Nuvsvåg i Loppa kommune. For Alta kommune vil det bli satt ut container i Komagfjord, […]