Inngår avfallsamarbeid for Vest-Finnmark

Vefas IKS, Finnmark Ressursselskap og Finnmark Miljøtjeneste går sammen om å levere husholdningsavfall til ett mottaksanlegg. Det betyr at alt husholdningsavfall fra følgende kommuner skal leveres til Stengelsmoen avfallsanlegg i Alta: Gamvik, Lebesby, Porsanger, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Karasjok, Kautokeino, Loppa, Hasvik og Alta. Bakgrunnen for samarbeidet er krav til økt materialgjenvinning, noe som fører til […]