Vårrydding i Vestre-Loppa og Ytre Altafjord

Styret i Vefas IKS har vedtatt å videreføre ordning med gratislevering av husholdningsavfall i Vestre-Loppa, Rognsund og Østre-Altafjord. Containere settes ut på følgende datoer: