Glasscontainer flyttes til Hannomaras

På grunn av stor forsøpling rundt container for glass- og blikkemballasje i Kautokeino har vi bestemt oss for å flytte dem til gjenvinningsstasjonen i Hannomaras. Vi har grunn til å tro at mye av forsøplingen gjøres av veifarende og ikke innbyggerne i Kautokeino. Vi håper flyttingen skal føre til mindre forsøpling.