Langåpent opphører tirsdager

Tirsdag 13. September er siste tirsdag det er åpent for mottak av avfall i Kautokeino for i år. Fra denne datoen er det åpent for levering av avfall på torsdager kl. 13-18.