Prisreguleringer 2024

Informasjon om prisregulering 2024 Vi vil med dette meddele at det vil bli foretatt en generell prisjustering på våre tjenester med virkning fra 01.01 2024. Generell prisøkning på transport, avfallsavgift, leie av containere og annet utstyr økes med 8,9%. Co2 avgift – avfall til forbrenning. Co2 avgiften har i 2023 vært på kr 131,- pr […]