Prisreguleringer 2024

Informasjon om prisregulering 2024 Vi vil med dette meddele at det vil bli foretatt en generell prisjustering på våre tjenester med virkning fra 01.01 2024. Generell prisøkning på transport, avfallsavgift, leie av containere og annet utstyr økes med 8,9%. Co2 avgift – avfall til forbrenning. Co2 avgiften har i 2023 vært på kr 131,- pr […]

Åpningstider og renovasjonsruter Vefas IKS

Åpningstider: Administrasjonen Amtmannsnes og Stengelsmoen Avfallsanlegg: 25/12 – Stengt 26/12 – Stengt 27/12 – kl.10-14 28/12 – kl.10-14 29/12 – kl.10-14 Endring renovasjonsruter Alta: Elvebakken, Bukta, Amtmannsnes og Komsahøyden kjøres: Mandag 25 desember, kjøres fredag 22 desember. Kviby til Lerresfjord, Nerskogen til Russeluft kjøres: Tirsdag 26 desember, kjøres onsdag 27 desember. Aronnes, Elvestrand, Thomasbakken og […]