Renovasjon Nuvsvåg

Nuvsvåg renoveres i morgen 08.11.23 fra klokken 08.20. Minner om at dunken må være klar klokken 07.00.

Høstrydding Ytre-Loppa

Container fylt med diverse avfall

Datoer for årets høstrydding i Vestre-Loppa er klare. Konteiner for grovavfall settes ut på følgende datoer: Sør-Tverrfjord og Sandland 10. – 12. oktober Bergsfjord 17. – 19. oktober. Tverrfjord og Nuvsvåg 24. – 26. oktober. Denne tjenesten er betalt gjennom renovasjonsgebyret fra din kommune. Det er ikke anledning å kaste bygg- og rivningsavfall i disse […]

Kunngjøring: forarbeid til revidering av husholdning- og slamforskriftene 

Arbeid med revidering av lokale forskrifter for husholdningsavfall og slam startes nå opp. Vi ønsker innspill til arbeidet innen 1. november 2022.  Vi vil gjerne høre dine innspill til ny renovasjons- og slamforskrift!  VEFAS IKS kunngjør, på vegne av eierkommunene Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik, igangsetting av arbeid med revidering av lokal forskrift for husholdningsavfall […]

Miljørute for farlig avfall

Farlig avfall ikon

Miljørute for farlig avfall våren 2022 gjennomføres slik: Rivarbukt Torsdag 2. juni 11.00 – 11.15 Tappeluft Torsdag 2. juni 11.30 – 11.45 Langfjordbotn Torsdag 2. juni 12.00 – 12.30 Storsandnes Torsdag 2. juni 13.30 – 13.45 Isnestoften Torsdag 2. juni 14.00 – 14.15 Talvik Torsdag 2. juni 14.30 – 15.30 Lille Lerresfjord   Torsdag 16. Juni  […]

Regler for mottak av asbest

Regler for mottak av asbest

Det er strenge regler for mottak av asbest fra næringsdrivende. Vi gjør oppmerksom på at følgende punkter må følges for levering av asbest: Asbestavfallet skal deklareres i avfallsdeklarering.no før henting eller levering.  Asbestavfallet skal være stablet på pall eller i godkjent sekk.  Om det ikke benyttes godkjent sekk skal stabelen skal være pakket inn på minimum følgende […]

Vefas IKS innfører ny merkeordning og nye poser

Kollasj med ansatte som holder posene med prikker

Fra 15. februar 2022 blir avfallshåndteringen enklere for abonnentene til Vefas IK. Da innføres en ny nasjonal merkeordning.  – Vi gjør dette for å få en enklere og mer miljøvennlig avfallshåndtering, sier direktør i Vefas IKS, Jørgen H. Masvik. Ny nasjonal merkeordning betyr nye farger og symboler for de ulike avfallstypene. – De nye posene […]