Avdelingsleder Kautokeino – BESATT

Vi søker operativ avdelingsleder i Kautokeino til 100% stilling

Ansvar

 • Lede renovasjonsavdeling for Kautokeino
 • Prosjektansvarlig egen avdeling
 • Sikre og følge vedtatte strategi, visjoner, verdier, mål og resultater
 • Personal og økonomi egen avdeling
 • Bygg og maskiner egen avdeling
 • Gjeldende lover, regler og tillatelser
 • Innsamling av avfall fra husholdningskunder og næringslivskunder

Oppgaver

 • Følge opp personal i tråd med Vefas sine håndbøker og gjeldende lover og forskrifter
 • Kostnadskontroll
 • HMS-arbeid
 • Fagsystemer tilknyttet egen avdeling
 • Årsplaner
 • Sjåfør for til enhver tid gjeldende kjøretøy, utstyr og maskiner
 • Samarbeid på tvers i selskapet, særlig mot de andre avdelingslederne
 • Service på maskiner og utstyr
 • Kundemottak og drift av Hannomaras Gjenvinningsstasjon
 • Ansvar og oppgaver er uttømmende, og det må påregnes endringer/justeringer

Kompetanse

 • Ledererfaring
 • Førerkort klasse CE, men ikke et absolutt krav på E
 • Maskinførerbevis M2 for gravemaskin, M4 for hjullaster, M5 for gravelaster

Ansettelse skjer med 6 mnd. prøvetid. For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med direktør Jørgen H. Masvik tlf 959 63 255.

Søknad med CV, kopier av vitnemål og attester sendes til; firmapost@vefas.no

Søknadsfrist: 11. juni

Del nyheten på sosiale medier