Avdelingsleder Øksfjord – BESATT

Operativ avdelingsleder i Øksfjord i 100 prosent stilling

Ansvar

·       Lede renovasjonsavdeling for Loppa og Hasvik

·       Prosjektansvarlig egen avdeling

·       Sikre og følge vedtatte strategi, visjoner, verdier, mål og resultater

·       Personal og økonomi egen avdeling

·       Bygg og maskiner egen avdeling

·       Gjeldende lover, regler og tillatelser

·       Innsamling av avfall fra husholdningskunder og næringslivskunder

Oppgaver

·       Følge opp personal i tråd med Vefas sine håndbøker og gjeldende lover og forskrifter

·       Kostnadskontroll

·       HMS-arbeid

·       Fagsystemer tilknyttet egen avdeling

·       Årsplaner

·       Sjåfør for til enhver tid gjeldende kjøretøy, utstyr og maskiner

·       Samarbeid på tvers i selskapet, særlig mot de andre avdelingslederne

·       Service på maskiner og utstyr

·       Kundemottak og drift av Ystnes Gjenvinningsstasjon

·       Ansvar og oppgaver er uttømmende, og det må påregnes endringer/justeringer.

Kompetanse

·       Ledererfaring

·       Førerkort klasse CE, men ikke et absolutt krav på E

·       Maskinførerbevis M2 for gravemaskin, M4 for hjullaster, M5 for gravelaster

Ansettelse skjer med 6 mnd. prøvetid. For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med direktør Jørgen H. Masvik tlf 959 63 255.

Søknad med CV, kopier av vitnemål og attester sendes til; firmapost@vefas.no

Søknadsfrist: 11. juni

Del nyheten på sosiale medier