Brannfeller på Stengelsen

På avfallsmottaket på Stengelsmoen opplever vi at mange kaster brukte brannslukkingsbeholdere i container for jern. Dette er livsfarlig fordi beholderne kan være rene brannfeller, eller eksplodere på grunn av trykk.

Denne type beholdere sorteres som farlig avfall. Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

Private kan levere miljøfarlig avfall gratis til Finnmark Gjenvinning og omlastestasjoner i Hasvik, Loppa og Kautokeino.

Del nyheten på sosiale medier
Share on facebook
Share on twitter
Share on email