Prisreguleringer 2024

Informasjon om prisregulering 2024 Vi vil med dette meddele at det vil bli foretatt en generell prisjustering på våre tjenester med virkning fra 01.01 2024. Generell prisøkning på transport, avfallsavgift, leie av containere og annet utstyr økes med 8,9%. Co2 avgift – avfall til forbrenning. Co2 avgiften har i 2023 vært på kr 131,- pr […]

Regler for mottak av asbest

Regler for mottak av asbest

Det er strenge regler for mottak av asbest fra næringsdrivende. Vi gjør oppmerksom på at følgende punkter må følges for levering av asbest: Asbestavfallet skal deklareres i avfallsdeklarering.no før henting eller levering.  Asbestavfallet skal være stablet på pall eller i godkjent sekk.  Om det ikke benyttes godkjent sekk skal stabelen skal være pakket inn på minimum følgende […]

Vefas IKS innfører ny merkeordning og nye poser

Kollasj med ansatte som holder posene med prikker

Fra 15. februar 2022 blir avfallshåndteringen enklere for abonnentene til Vefas IK. Da innføres en ny nasjonal merkeordning.  – Vi gjør dette for å få en enklere og mer miljøvennlig avfallshåndtering, sier direktør i Vefas IKS, Jørgen H. Masvik. Ny nasjonal merkeordning betyr nye farger og symboler for de ulike avfallstypene. – De nye posene […]