Renovasjon Sørøya

Uforutsett hendelse vil renovasjonsruten flyttes fra onsdag 17 april til torsdag 18 april. Gjelder Sørøya. Vi beklager.

Prisreguleringer 2024

Informasjon om prisregulering 2024 Vi vil med dette meddele at det vil bli foretatt en generell prisjustering på våre tjenester med virkning fra 01.01 2024. Generell prisøkning på transport, avfallsavgift, leie av containere og annet utstyr økes med 8,9%. Co2 avgift – avfall til forbrenning. Co2 avgiften har i 2023 vært på kr 131,- pr […]

Renovasjon Nuvsvåg

Nuvsvåg renoveres i morgen 08.11.23 fra klokken 08.20. Minner om at dunken må være klar klokken 07.00.

Regler for mottak av asbest

Regler for mottak av asbest

Det er strenge regler for mottak av asbest fra næringsdrivende. Vi gjør oppmerksom på at følgende punkter må følges for levering av asbest: Asbestavfallet skal deklareres i avfallsdeklarering.no før henting eller levering.  Asbestavfallet skal være stablet på pall eller i godkjent sekk.  Om det ikke benyttes godkjent sekk skal stabelen skal være pakket inn på minimum følgende […]