Vi søker sjåfør/operatør 100% Stilling i Loppa

Vefas IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene; Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik. På vegne av våre eiere håndterer vi alt husholdningsavfall i de fire kommunene. Selskapets hovedanlegg er lokalisert til Stengelsmoen i Alta kommune hvor deponi og sortering foregår. Vi jobber for avfallsminimering, ombruk, gjenvinning og forsvarlig sluttbehandling av husholdningsavfallet. Vi ønsker at […]