Meld deg på Vefas-konferansen!

Meld deg på Vefas-konferansen 2024

Velkommen til den 4. Vefas-konferansen. 6. september fra kl. 09-14 byr vi på ny kunnskap og økt motivasjon for å ta grep om miljøet. Programmet lanseres fortløpende frem til konferansestart, men vi lover gode foredragsholdere. Meld deg på Vefas-konferansen her.

Farlig avfall må deklareres før levering!

Farlig avfall

Viktig melding til næringskunder!! Alt farlig avfall fra Næringskunder må deklareres før det kan leveres til Stengelsmoen avfallsanlegg. Avfall som ikke er deklarert av næringskunder, blir avist på våre avfallsstasjoner. Det er mulig og gi Vefas fullmakt til deklarering for kunde. Bruk Nettsiden Avfallsdeklarering.no Trenger du hjelp! KONTAKT Brukerstøtte Telefon: 951 61 748 brukerstotte@avfallsdeklarering.no Husk, vi kan […]

Regler for mottak av asbest

Regler for mottak av asbest

Det er strenge regler for mottak av asbest fra næringsdrivende. Vi gjør oppmerksom på at følgende punkter må følges for levering av asbest: Asbestavfallet skal deklareres i avfallsdeklarering.no før henting eller levering.  Asbestavfallet skal være stablet på pall eller i godkjent sekk.  Om det ikke benyttes godkjent sekk skal stabelen skal være pakket inn på minimum følgende […]