Åpningstider julen 2022

Vi i Vefas IKS og Vefas Retur AS takker for året som er godt og ønsker god jul og godt nytt år til alle våre abonnenter og kunder.

Endret åpningstid Hasvik

Det blir endring i åpningstid for Hasvik gjenvinningstasjon. Årsaken er tilpasning til fergetid for vårt mannskap. Åpningstid i desember 2022 og januar 2023 blir torsdager 12:00 – 17:00.

Tømmerutene endres i Kauto

Vefas etablerte i fjor høst egen virksomhet i Kautokeino. Nå er tiden kommet for at avdelingen i Kautokeino skal stå for renovasjon av husholdninger og næringsliv. Derfor endres tømmerutene fra neste uke, uke 43. Vefas har vedtatt å stasjonere fast renovasjonsbil i Kautokeino for å betjene husholdninger og næringsliv. Det fører til endringer av renovasjonsruter. […]

Høstryddig i Østre Alta – Utsatt til 2. november

Utsatt til 2. november på grunn av feil på bil Det blir satt ut container for høstrydding for Korsfjord, Komagfjord og Lerresfjord-stedene onsdag 26. oktober. Container blir plassert ved fergeleiet i Korsfjord kl. 09:00. Container vil være tilgjengelig frem til 14:00, bil kjører tilbake til Alta med ferga 14:30. Tilbudet gjelder grovsortert avfall som ikke […]

Høstrydding Ytre-Loppa

Datoer for årets høstrydding i Vestre-Loppa er klare. Konteiner for grovavfall settes ut på følgende datoer: Sør-Tverrfjord og Sandland 10. – 12. oktober Bergsfjord 17. – 19. oktober. Tverrfjord og Nuvsvåg 24. – 26. oktober. Denne tjenesten er betalt gjennom renovasjonsgebyret fra din kommune. Det er ikke anledning å kaste bygg- og rivningsavfall i disse […]

Kunngjøring: forarbeid til revidering av husholdning- og slamforskriftene 

Arbeid med revidering av lokale forskrifter for husholdningsavfall og slam startes nå opp. Vi ønsker innspill til arbeidet innen 1. november 2022.  Vi vil gjerne høre dine innspill til ny renovasjons- og slamforskrift!  VEFAS IKS kunngjør, på vegne av eierkommunene Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik, igangsetting av arbeid med revidering av lokal forskrift for husholdningsavfall […]

Glasscontainer flyttes til Hannomaras

På grunn av stor forsøpling rundt container for glass- og blikkemballasje i Kautokeino har vi bestemt oss for å flytte dem til gjenvinningsstasjonen i Hannomaras. Vi har grunn til å tro at mye av forsøplingen gjøres av veifarende og ikke innbyggerne i Kautokeino. Vi håper flyttingen skal føre til mindre forsøpling.

Velkommen til ny konferanse

Vi gjentar suksessen fra 2021 og arrangerer ny Vefaskonferanse onsdag 24. august. Årets konferanse skal gi næringslivet innsikt og oversikt i hvilke krav som gjelder for materialgjenvinning og hva som kan gjøres for å nå mål om 65 prosent materialgjenvinning i 2035. Meld deg gratis på her Vi har i år vært heldig å fått […]

Ny Vefaskonferanse 24. august

Vi gjentar suksessen fra 2021 og arrangerer ny Vefaskonferanse onsdag 24. august. Årets konferanse skal gi næringslivet innsikt og oversikt i hvilke krav som gjelder for materialgjenvinning og hva som kan gjøres for å nå mål om 65 prosent materialgjenvinning i 2035. Vi har i år vært heldig å fått spennende foredragsholdere både lokalt og […]

Miljørute for farlig avfall

Miljørute for farlig avfall våren 2022 gjennomføres slik: Rivarbukt Torsdag 2. juni 11.00 – 11.15 Tappeluft Torsdag 2. juni 11.30 – 11.45 Langfjordbotn Torsdag 2. juni 12.00 – 12.30 Storsandnes Torsdag 2. juni 13.30 – 13.45 Isnestoften Torsdag 2. juni 14.00 – 14.15 Talvik Torsdag 2. juni 14.30 – 15.30 Lille Lerresfjord   Torsdag 16. Juni  […]