Åpningstider og renovasjonsruter Vefas IKS

Åpningstider: Administrasjonen Amtmannsnes og Stengelsmoen Avfallsanlegg: 25/12 – Stengt 26/12 – Stengt 27/12 – kl.10-14 28/12 – kl.10-14 29/12 – kl.10-14 Endring renovasjonsruter Alta: Elvebakken, Bukta, Amtmannsnes og Komsahøyden kjøres: Mandag 25 desember, kjøres fredag 22 desember. Kviby til Lerresfjord, Nerskogen til Russeluft kjøres: Tirsdag 26 desember, kjøres onsdag 27 desember. Aronnes, Elvestrand, Thomasbakken og […]

Kunngjøring: forarbeid til revidering av husholdning- og slamforskriftene 

Arbeid med revidering av lokale forskrifter for husholdningsavfall og slam startes nå opp. Vi ønsker innspill til arbeidet innen 1. november 2022.  Vi vil gjerne høre dine innspill til ny renovasjons- og slamforskrift!  VEFAS IKS kunngjør, på vegne av eierkommunene Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik, igangsetting av arbeid med revidering av lokal forskrift for husholdningsavfall […]