Farlig avfall må deklareres før levering!

Farlig avfall

Viktig melding til næringskunder!!

Alt farlig avfall fra Næringskunder må deklareres før det kan leveres til Stengelsmoen avfallsanlegg.

Avfall som ikke er deklarert av næringskunder, blir avist på våre avfallsstasjoner.

Det er mulig og gi Vefas fullmakt til deklarering for kunde.

Bruk Nettsiden Avfallsdeklarering.no

Trenger du hjelp!

KONTAKT

Brukerstøtte

Telefon: 951 61 748

brukerstotte@avfallsdeklarering.no

Husk, vi kan ikke ta imot farlig avfall før det er deklarert.

Har dere spørsmål, ring oss på telefon 905 41 950 (Vekta Stengelsmoen)

Del nyheten på sosiale medier